PCA reduces the dimensionality of data points that are in many spaces. Some ready codes and libraries allow coders to create PCA easily, however, do you know what is PCA and how does it work mathematically?

Photo by Evie S. on Unsplash

The main idea of principal component analysis (PCA) is to reduce the dimensionality of a data set consisting of many variables correlated with each other, either heavily or lightly, while retaining the variation present in the dataset, up to the maximum extent.”

Intuitively, Principal Component Analysis allows us to see…

We can not ignore how the sight affects our decision-making process and using it as a cross-check mechanism for all other senses. However, what if this powerful way of communicating the message, can be the most dangerous input providers for our decision-making process?

Photo by Campaign Creators on Unsplash

Over the years, there are many scientific discussions about which sense is the most important sense in the human body… According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy “touch” is thought to be the first sense that humans develop. However, when we consider the complexity of sight or perceiving things through…

Source : https://www.congruentsoft.com/aws-consulting-services.aspx

Today, AWS is the most popular cloud service provider and in terms of market share, being way ahead of Google Cloud and Microsoft Azure, which are its two closest competitors.

Lets start with an example:

When I flip a fair coin now, what is the probability of getting a tail? Frequentist approach says, you have 50% chance of getting a tail and 50% of getting a head.

If I tell you that my last 100 flips by using the same…

Scrum Developer sınavına hazırlanırken maalesef tüm bilgileri bir arada bulabileceğim bir döküman bulamadım ve sınavın konseptini anlamak, örnek soruları bulmak için fazlaca zaman harcadım. Sonunda %96 doğruluk oranı ile sınavı geçtim. Benden sonrakiler için yararlı bir yazı olması adına tüm linkleri ile paylaşıyorum. Biraz İngilizce biraz Türkçe bir yazı olacak…

Source: https://www.kayako.com/blog/assets/Kayako-Customer-Retention-Strategies.png

Şirketler için mevcuttaki ürün kullanıcılarını devam ettirmek, yeni kullanıcılar/müşteriler bulmaktan çoğu zaman daha az maliyetlidir. Frederick Reichheld (Net Tavsiye Skor’u bulan kişi) çalışmalarında gösteriyor ki kullanıcılarınızı elde tutma oranını %5 arttırırsanız, şirketinizin karlılığığını %5 ile %95 arasında arttırabilirsiniz.

Bu bahsedilen kullanıcı devamlılığını arttırmak için de kullanıcılarınızla iletişime geçmek üzere bazı…

Sınıflandırma (Clustering) algoritmalarını kullanırken farklı başarı kriterlerini değerlendirmemiz gerekebilir. Genel olarak kullanılan doğruluk (accuracy) oranları, bazı datasetlerinde anlamlı olmayabilir. Özellikle de elinizde dengesiz dağılmış bir veri seti varsa (imbalanced data-set) daha dikkatli davranmalısınız.

Örneğin siz bir bankada çalışıyorsunuz ve elinizde kredi kartı kullanımına dair 10.000 satırlık datasetiniz var. Bu datasetini…

Sera Giz Ozel

Data Science and all related topics..

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store